Λογότυπο Μητρώου Διαφάνειας

Μητρώο Διαφάνειας

lobbying.aead.gr
Η διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων
Είστε θεσμικός φορέας; Πατήστε εδώ
Ως θεσμικοί φορείς στο πλαίσιο του ν.4829/2021 νοούνται τα παρακάτω πρόσωπα: Ο Πρωθυπουργός, τα μέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί, οι Βουλευτές, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Πρόεδροι/επικεφαλής Ανεξάρτητων αρχών, οι διευθυντές, οι συνεργάτες και οι ειδικοί σύμβουλοι των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των άρθρων 45 και 46 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), οι Περιφερειάρχες/Αντιπεριφερειάρχες και οι Δήμαρχοι/Αντιδήμαρχοι.
Είστε εκπρόσωπος συμφερόντων; Πατήστε εδώ
Ως εκπρόσωπος συμφερόντων νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητες επιρροής σε θεσμικούς φορείς σύμφωνα με το ν.4829/2021

 

Αναζήτηση στο Μητρώο

Καλώς ήλθατε στο Μητρώο Διαφάνειας!

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταρτίζεται ένα Μητρώο με σκοπό την καταγραφή των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Στόχος του Μητρώου είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον δημόσιο τομέα και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση και τον έλεγχο των δημοσίων πολιτικών.