Λογότυπο Μητρώου Διαφάνειας

Μητρώο Διαφάνειας

lobbying.aead.gr
Η διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων

Καλώς ήλθατε στο Μητρώο Διαφάνειας!

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταρτίζεται ένα Μητρώο με σκοπό την καταγραφή των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Στόχος του Μητρώου είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον δημόσιο τομέα και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση και τον έλεγχο των δημοσίων πολιτικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο