Τεστ 3 βημάτων

Προκειμένου να προσδιορίσετε εαν ασκείτε δραστηριότητες επιρροής, απαντήστε στις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις:

 

1. Είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και έναντι αμοιβής έχετε αναλάβει να εκπροσωπήσετε τα συμφέροντα ενός πελάτη χωρίς να συνδέεστε με αυτόν με σχέση εργασίας ή έμμισθη εντολή;

2. Η εκπροσώπηση αυτή θα λάβει χώρα ενώπιον “θεσμικού φορέα” δηλαδή ενώπιον:

 • Πρωθυπουργoύ,
 • Μέλους της Κυβέρνησης,
 • Υφυπουργού,
 • Βουλευτή,
 • Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα,
 • Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 • Πρoέδρου ή επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής,
 • Διευθυντή, συνεργάτη ή ειδικού συμβούλου των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων,
 • Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη ή
 • Δημάρχου ή Αντιδημάρχου;

3. Η εκπροσώπηση αυτή αποβλέπει να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης, δηλαδή:

 • νόμο,
 • προεδρικό διάταγμα,
 • υπουργική απόφαση,
 • άλλη κανονιστική διοικητική πράξη ή
 • εγκύκλιο;

 

Εάν απαντήσατε ΝΑΙ και στις τρεις παραπάνω ερωτήσεις τότε ασκείτε δραστηριότητες επιρροής (lobbying) κατά την έννοια του ν. 4829/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επιρροής επισκεφθείτε την ενότητα  «Συχνές Ερωτήσεις»  στην αρχική σελίδα και ανατρέξετε στον ν. 4829/2021.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας:

Διεύθυνση: Πειραιώς 207 & Aλκίφρονος 92

Email: lobbying-support@aead.gr