Νέα – Ανακοινώσεις

Υποβολή ετήσιων δηλώσεων θεσμικών φορέων (έτος αναφοράς 2023)

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.05.2024 έως και 31.05.2024 υποβάλλονται οι ετήσιες δηλώσεις των θεσμικών φορέων ως αποδεκτών δραστηριοτήτων επιρροής από εκπροσώπους συμφερόντων κατά το έτος 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Σε περίπτωση μη υποβολής ετήσιας δήλωσης από τον θεσμικό φορέα τεκμαίρεται η μη πραγματοποίηση επικοινωνίας με εκπρόσωπο συμφερόντων (παρ. 6  άρθρο 5 της υπ’ αρ. ΓΓΑΔΔΤ 298/8056 Κοινής Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών-Επικρατείας)

 .

Η υποβολή της ετήσιας δήλωσης πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας  https://lobbying.aead.gr/, πατώντας «Σύνδεση θεσμικού φορέα» και προβαίνοντας σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες.»

Υποβολή ετήσιων δηλώσεων θεσμικών φορέων (έτος αναφοράς 2023) Read More »

Ετήσιες δηλώσεις εκπροσώπων συμφερόντων

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.01.2024 έως και 31.01.2024 υποβάλλονται οι ετήσιες δηλώσεις των εκπροσώπων συμφερόντων που αναφέρονται στις δραστηριότητες επιρροής που ασκήθηκαν το έτος 2023 (01.01.2023-31.12.2023). Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης δραστηριοτήτων επιρροής, υποβάλλεται μηδενική δήλωση.
Η υποβολή της ετήσιας δήλωσης πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας: https://lobbying.aead.gr/

Ετήσιες δηλώσεις εκπροσώπων συμφερόντων Read More »

Έναρξη Λειτουργίας Μητρώου Διαφάνειας

«Εκδόθηκε η με Α.Π 41941/8-12-2022 και ΑΔΑ ΩΧΞΑ46ΜΙ0Φ-ΣΧΦ διαπιστωτική πράξη της αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με την οποία βεβαιώνεται η σύσταση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την καταχώριση πληροφοριών σχετικών με δραστηριότητες επιρροής, οριζόμενη ως «Μητρώο Διαφάνειας» (lobbying.aead.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ του άρθρου 3 του ν.4829/2021.»

 

Έναρξη Λειτουργίας Μητρώου Διαφάνειας Read More »