Ετήσιες δηλώσεις εκπροσώπων συμφερόντων έως 29/2/2024

Η πλατφόρμα του Μητρώου Διαφάνειας θα είναι προσωρινά διαθέσιμη έως και τις 29/2/2024 για την υποβολή ετήσιων δηλώσεων εκπροσώπων συμφερόντων.