Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Προσωπικά Δεδομένα
 2. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
 3. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
 4. Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 5. Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων
 6. Δεδομένα ανηλίκων
 7. Αρχεία καταγραφής (log files)
 8. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
 9. Επεξεργασία δεδομένων που μας παρέχετε απευθείας ως φυσικά πρόσωπα

α. Ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Μητρώο Διαφάνειας»

 

1. Προσωπικά Δεδομένα

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τον λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα εξής:

 • για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • αν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα σχετικά δεδομένα,
 • τον χρόνο τήρησής τους,
 • τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, εάν υπάρχουν,
 • αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε άλλη χώρα,
 • εάν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή σε κατάρτιση προφίλ, και
 • ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την εκάστοτε επεξεργασία, καθώς και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία που πραγματοποιεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής Αρχή) και τα δικαιώματά σας, ταξινομημένες ανά κατηγορία επεξεργασίας, θα βρείτε στη συνέχεια της παρούσας ενημέρωσης.

 

2. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο κάθε πιθανής αλληλεπίδρασής σας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Αρχή), συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής σας στην παρούσα Δικτυακή Πύλη (ΔΠ), Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η:

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 104 42 Αθήνα, Τηλ: 213 2129 700, email: info@aead.gr

 

3. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Αρχής είναι η Μπαλασοπούλου Ελένη. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί η Αρχή και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@aead.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 104 42 Αθήνα. Παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».

 

4. Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Έχετε υποβάλει καταγγελία ή αίτημα.
 • Μας έχετε ζητήσει πληροφορίες.
 • Θέλετε να παρακολουθήσετε ή παρακολουθήσατε εκδήλωση, συζήτηση, δράση ή σεμινάριό μας διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου.
 • Εγγραφήκατε στο e-Νewsletter μας.
 • Έχετε επικοινωνήσει απευθείας με την Αρχή.
 • Εκπροσωπείτε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενώπιον της Αρχής.
 • Μας κοινοποιείτε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της διαχείρισης των οικονομικών υποχρεώσεων της Αρχής (π.χ. δεδομένα προμηθευτών).

Λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις αυτές επεξεργασίας δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στη συνέχεα, στην ενότητα «Επεξεργασία Δεδομένων που μας παρέχετε απευθείας ως φυσικά πρόσωπα».

Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες σας από άλλες πηγές, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Έχουμε επικοινωνήσει με καταγγελλόμενο για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με υποβληθείσα καταγγελία στην Αρχή και μας δίνει τα προσωπικά σας στοιχεία στην απάντησή του.
 • Καταγγέλλων στην Αρχή αναφέρεται σε εσάς στο κείμενο της καταγγελίας του ή στα συνυποβαλλόμενα σχετικά με αυτή έγγραφα.
 • Έχουμε κατάσχει έγγραφα ή υλικούς φορείς που περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος διενεργηθέντος ελέγχου.
 • Τα δεδομένα σας μας κοινοποιούνται από άλλες ελεγκτικές αρχές ή φορείς επιβολής του νόμου στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας.

Λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις αυτές επεξεργασίας δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στη συνέχεα, στην ενότητα «Επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται από τρίτους ή νομικά πρόσωπα».

Συγκεντρώνουμε και δημοσιεύουμε στατιστικά στοιχεία, όπως αριθμό των αιτημάτων που λαμβάνουμε, αλλά όχι σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων.

Εάν χρειάζεται να επεξεργαστούμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας, όπως π.χ. εάν κάποια από τις πληροφορίες που μας παρέχετε με την καταγγελία σας περιέχει, για παράδειγμα, δεδομένα υγείας, φυλετικής καταγωγής, σεξουαλικής ζωής, συνδικαλιστικής δράσης κ.λπ., διότι το κρίνετε ως απολύτως απαραίτητο για την τεκμηρίωση της καταγγελίας σας, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 (ζ) του ΓΚΠΔ, το οποίο σχετίζεται με το δημόσιο καθήκον μας και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας.

 

5. Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, στο πλαίσιο διερεύνησης και διεκπεραίωσης καταγγελιών ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες ελεγκτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Μπορούμε επίσης να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλους ελεγκτικούς φορείς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας. Εάν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Με την ιδιότητά μας, ως ελεγκτική αρχή, σύμφωνα με τον ιδρυτικό μας Νόμο (ν.4622/2019), αλλά και ως ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS), σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248), είμαστε το αρμόδιο θεσμικό όργανο για τον συντονισμό όλων των δομών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία, μεταξύ άλλων, και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ενώ λειτουργούμε υποστηρικτικά στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων ελεγκτικών αρχών, εάν σχετίζονται με την καταγγελία ή τον έλεγχο.

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν στους εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργάζεται η Αρχή για την υποστήριξη των συστημάτων της. Συγκεκριμένα, η διαδικτυακή πύλη (ΔΠ) φιλοξενείται στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα Σύζευξις της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Κ.τ.Π. Α.Ε.), το οποίο διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ΔΠ και στο πλαίσιο της εγγραφής σας ως χρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές εντός Ελλάδας και δεν διαβιβάζονται στο εξωτερικό. Οι εκτελούντες δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Περισσότερα για τους όρους χρήσης της ΔΠ είναι διαθέσιμα εδώ.

 

6. Δεδομένα ανηλίκων

Δεν παρέχουμε υπηρεσίες απευθείας σε ανηλίκους, ούτε συλλέγουμε προληπτικά τα προσωπικά τους δεδομένα. Ωστόσο, μερικές φορές μας παρέχονται δεδομένα ανηλίκων κατά την εξέταση μιας καταγγελίας ή τη διεξαγωγή ελέγχων. Στον βαθμό που σχετίζονται με τις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες της παρούσας ενημέρωσης ισχύουν εξίσου για ανηλίκους όπως και για τους ενήλικες.

Η παρούσα πολιτική έχει συνταχθεί σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της.

 

7. Αρχεία καταγραφής (log files)

Κατά την επίσκεψή σας στη ΔΠ συλλέγονται αυτόματα ορισμένα στοιχεία από τον εξυπηρετητή (server) μας και καταγράφονται σε ειδικά αρχεία (log files). Αναλυτικές πληροφορίες για το είδος των δεδομένων που συλλέγονται μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική μας για τα Cookies.

Σκοπός αποθήκευσης των στοιχείων αυτών είναι ο έλεγχος ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών της ΔΠ, η εξασφάλιση της δυνατότητας διερεύνησης τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και η υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

Νομική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Ειδικότερα, η Αρχή συστήθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις των άρθρων 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ασκεί δε, για την εκπλήρωση της αποστολής της, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που της ανατίθενται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών και μπορεί να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.

 

8. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα έχετε ορισμένα δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε προς την Αρχή είναι τα εξής:

Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων σας από την Αρχή ή και αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία τηρούμε (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα για διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα της διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις (άρθρα 18, 19 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Αυτό ισχύει μόνο για τα δεδομένα που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που μας δώσατε σε κάποιον άλλο φορέα ή να τα δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για τον σκοπό της σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Δεδομένου ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως ανεξάρτητης αρχής, δηλαδή για την εκπλήρωση καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που επιβάλλουν την επεξεργασία και υπερισχύουν των δικαιωμάτων και συμφερόντων σας, μπορούμε να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από τον λόγο για το οποίο γίνεται η επεξεργασία (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Αρχή

Ακολουθούμε υψηλά πρότυπα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε ερωτήματα ή ανησυχίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@aead.gr είτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης κ.λπ.) είτε για να ζητήσετε πληροφορίες και θα σας απαντήσουμε.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αρχή, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, και υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Αρχής στο dpo@aead.gr .

Για την άσκηση των προβλεπόμενων από τα άρθρα 15, 16, 17 και 18 του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού) έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων σας που πραγματοποιεί η Αρχή, μπορείτε να απευθύνεστε στο dpo@aead.gr.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω σχετικά δικαιώματα χωρίς χρέωση και θα σας απαντήσουμε σχετικά εντός μηνός από την παραλαβή της Αίτησης Άσκησης των Δικαιωμάτων του Υποκειμένων των Δεδομένων σας (σε μορφή .docx και σε μορφή .pdf ).. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

9. Επεξεργασία δεδομένων που μας παρέχετε απευθείας ως φυσικά πρόσωπα

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους λόγους που έρχεστε σε επαφή μαζί μας ως υποκείμενο των δεδομένων και την επεξεργασία που κάνουμε σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων:

 

α. Ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Μητρώο Διαφάνειας»

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και Εκτελούντος την Επεξεργασία

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μητρώου Διαφάνειας του ν. 4829/2019 (Α΄ 166), συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής σας στην εν λόγω πλατφόρμα ή την εγγραφή σας ως εκπροσώπου συμφερόντων ή θεσμικού φορέα, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 104 42 Αθήνα, Τηλ: 213 2129 700, email: info@aead.gr

Επιπλέον, η λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας εξασφαλίζεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από κοινού με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας) αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας του συστήματος με την υπηρεσία gov.gr.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία των δεδομένων του Μητρώου Διαφάνειας, με βάση του αρ. 28 του ΓΚΠΔ, έχοντας υπογράψει την απαιτούμενη από το ως άνω άρθρο σύμβαση, στη οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν.4829/2021 (Α΄ 166) και των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, οι ρόλοι των εμπλεκόμενων φορέων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συνεργασίας των μερών, για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η διαχείριση του συστήματος γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ, Τμήμα Ανάπτυξης Πολιτικών και Προτύπων Ακεραιότητας.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Όταν χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Μητρώου Διαφάνειας, συλλέγουμε τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με την ιδιότητα με την οποία εισέρχεστε στον ιστότοπο του Μητρώου:

Εκπρόσωποι συμφερόντων:

Εφόσον εγγραφείτε ως εκπρόσωποι συμφερόντων, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα ακόλουθα:

 1. Στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ΑΔΤ),
 2. Έδρα,
 3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Δ.Ο.Υ.,
 4. Τηλέφωνο,
 5. Ταχυδρομική Διεύθυνση,
 6. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 7. Ιδιότητα,
 8. Τομείς ενδιαφέροντος,
 9. Κωδικός QR που βρίσκεται στο πιστοποιητικό εγγραφής,
 10. Κωδικός εγγράφου (id document) που βρίσκεται στο πιστοποιητικό εγγραφής,
 11. Αριθμός Μητρώου Διαφάνειας,
 12. IP address.

Εφόσον είστε νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων που εγγράφονται ως εκπρόσωποι συμφερόντων, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα ακόλουθα:

 1. Στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ΑΔΤ),
 2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Δ.Ο.Υ
 3. Τηλέφωνο,
 4. Ταχυδρομική Διεύθυνση,
 5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως εκπρόσωποι συμφερόντων και τους νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων που ενεργούν ως εκπρόσωποι συμφερόντων συλλέγεται μέσω της διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Ποινικό Μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης το Ποινικό τους Μητρώο.

Θεσμικοί φορείς:

Εφόσον εγγραφείτε ως θεσμικοί φορείς, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα ακόλουθα:

 1. Ονοματεπώνυμο,
 2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
 3. Τηλέφωνο,
 4. Ταχυδρομική Διεύθυνση,
 5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 6. IP address.

Εάν δεν δηλώσετε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο Διαφάνειας, να λάβετε πιστοποιητικό εγγραφής και Αριθμό Μητρώου Διαφάνειας ή να λαμβάνετε αυτόματες υπενθυμίσεις για την υποχρεωτική ετήσια δήλωση δραστηριοτήτων επιρροής εκπροσώπων συμφερόντων και θεσμικών φορέων.

Εξουσιοδοτημένοι, από τους θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους συμφερόντων, χρήστες για την υποβολή της ετήσιας δήλωσης:

Εφόσον εξουσιοδοτηθείτε από έναν εκπρόσωπο συμφερόντων ή έναν θεσμικό φορέα για την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα ακόλουθα:

 1. Στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης),
 2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Δ.Ο.Υ.,
 3. Α.Δ.Τ,
 4. Ταχυδρομική Διεύθυνση/Έδρα,
 5. Τηλέφωνο,
 6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για τους σκοπούς λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Μητρώου Διαφάνειας και προς εξυπηρέτηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και του δημοσίου συμφέροντος στο πεδίο των δραστηριοτήτων επιρροής, τα δεδομένα που αναρτώνται και καθίστανται προσβάσιμα στο κοινό μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, είναι:

 1. Ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που εγγράφονται ως εκπρόσωποι συμφερόντων και των νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που ενεργούν ως εκπρόσωποι συμφερόντων, καθώς επίσης και τηλέφωνο, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τομείς ενδιαφέροντος, αριθμός Μητρώου Διαφάνειας, είδος κύρωσης, λόγος επιβολής κύρωσης και οι ετήσιες δηλώσεις των ως άνω φυσικών προσώπων,
 2. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα θεσμικού φορέα.

Επισκέπτες:

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του Μητρώου Διαφάνειας, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι το IP address και η πλοήγηση στις καρτέλες του Μητρώου Διαφάνειας.

 

Καταγγελίες-Αναφορές

Για να υποβάλλετε καταγγελίες-αναφορές, μέσω του ιστότοπου του Μητρώου Διαφάνειας, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι το IP address, καθώς και όποια άλλα στοιχεία επιλέξετε εσείς να μας υποβάλετε.

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Για να μας αποστείλετε μία φόρμα επικοινωνίας μέσω του Μητρώου Διαφάνειας, σας ζητάμε να μας παρέχετε το Ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δεδομένο επιλέξετε εσείς να μας παρέχετε.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Η Ε.Α.Δ. ως υπεύθυνη επεξεργασίας και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) ως εκτελούσα την επεξεργασία, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων «Μητρώο Διαφάνειας», για τους σκοπούς της διαχείρισης του Μητρώου Διαφάνειας, της δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με τους εκπροσώπους συμφερόντων που ασκούν δραστηριότητες με σκοπό τον επηρεασμό της νομοθετικής ή εκτελεστικής λειτουργίας και της διασφάλισης της συμμόρφωσης των εκπροσώπων συμφερόντων και των θεσμικών φορέων με τις διατάξεις του ν. 4829/2021 (Α΄ 166).

Η πράξη επεξεργασίας «Μητρώο Διαφάνειας» καλύπτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τα εξής:

α. διενέργεια ελέγχου εγκυρότητας των καταχωρισμένων στοιχείων,

β. παρακολούθηση των μεταβολών των στοιχείων των εκπροσώπων συμφερόντων και

γ. διενέργεια επαλήθευσης των στοιχείων των υποβληθεισών Ετήσιων Δηλώσεων για τον εντοπισμό και την πρόβλεψη σημαντικά πιθανών περιπτώσεων και κινδύνων μη καταγραφής δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής ή αθέμιτης άσκησης επιρροής.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες καταχωρίζουν τα δεδομένα τους στο Μητρώο Διαφάνειας από μόνοι τους, σε προαιρετική βάση. Το Μητρώο Διαφάνειας είναι διαθέσιμο για το κοινό στο διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση σκοπών της διαφάνειας και της ακεραιότητας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος, ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Ε.Α.Δ., αλλά και το άρθρο 5 του Ν. 4624/2019, σύμφωνα με το οποίο «Οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» η οποία έχει ανατεθεί στην ΕΑΔ από τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 12 του ν.4829/2021 (Α’ 166). Όσον αφορά τη συλλογή και τήρηση εντός του Μητρώου Διαφάνειας του ποινικού μητρώου, τόσο των εκπροσώπων συμφερόντων που αποτελούν φυσικά πρόσωπα, όσο και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων που εγγράφονται ως εκπρόσωποι συμφερόντων, η επεξεργασία αυτή διενεργείται στη βάση που παρέχει το άρθρο 10 του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο «Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας που βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 διενεργείται μόνο υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. Πλήρες ποινικό μητρώο τηρείται μόνο υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής».

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται στο Μητρώο είναι:

 1. Στοιχεία ταυτοποίησης, έδρα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τομείς ενδιαφέροντος: 10 έτη μετά την τελευταία επικαιροποίηση,
 2. Ποινικό Μητρώο: 10 έτη μετά την τελευταία επικαιροποίηση,
 3. Στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ετήσιες δηλώσεις του άρθρου 10 του ν. 4829/2021 και στις ετήσιες δηλώσεις των θεσμικών φορέων: 10 έτη από την υποβολή τους,
 4. Στοιχεία που περιλαμβάνονται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του ν. 4829/2021: 10 έτη από την επιβολή τους,
 5. Logfiles: 10 έτη,
 6. Στοιχεία που υποβάλλονται μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας: 10 έτη.

Στις περιπτώσεις οικειοθελούς διαγραφής από το Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρου 6 παρ. 4 του παρόντος, τα καταχωρισμένα στοιχεία διατηρούνται διαθέσιμα για δέκα (10) έτη, στα οποία δύναται να έχει πρόσβαση ο εκπρόσωπος συμφερόντων με χρήση των διαπιστευτηρίων που έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση και το κοινό μέσω του ιστότοπου του Μητρώου Διαφάνειας.

Μετά την παρέλευση της δεκαετίας ανά περίπτωση, τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου Διαφάνειας.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στους υπαλλήλους της Ε.Α.Δ. που χειρίζονται το Μητρώο Διαφάνειας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση της πράξης επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Το εν λόγω προσωπικό συμμορφώνεται με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και, όπου απαιτείται, με πρόσθετες ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο μέρος, παρ’ εκτός στον βαθμό και για σκοπό που επιβάλλεται εκ του νόμου. Συγκεκριμένα, για τη διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων, το Μητρώο Διαφάνειας διαλειτουργεί με το Ελληνικό Ποινικό Μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Μητρώο Πολιτών, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το πληροφοριακό σύστημα «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» του ν. 3213/2003 (Α’ 309) όπως ισχύει, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Επιπλέον, προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων εκπροσώπων συμφερόντων ή/και των θεσμικών φορέων ενδέχεται να αποσταλούν στις αρμόδιες Δ.O.Y. με σκοπό την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους, ήτοι για την είσπραξη των ποσών από τις επιβαλλόμενες από την ΕΑΔ κυρώσεις.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του «Μητρώου Διαφάνειας», βάσει σχετικού καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον, συνεπώς έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

Στον βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.