Σύνδεση θεσμικού φορέα

Για την καταχώριση επικοινωνίας επιρροής που δεχτήκατε και την υποβολή ετήσιας δήλωσης στο Μητρώο Διαφάνειας, απαιτείται μόνον η ΣΥΝΔΕΣΗ σας με κωδικούς δημόσιας διοίκησης ή taxisnet, ώστε στη συνέχεια να προβείτε σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εγγραφή σας στο Μητρώο