Μάθε με 3 απλά βήματα αν ασκείς δραστηριότητες επιρροής (lobbying)

Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουρος/η για το εάν ασκείτε δραστηριότητες επιρροής οι παρακάτω ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε:

1. Είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και έχετε λάβει κάποια αμοιβή για να εκπροσωπήσετε τα συμφέροντα ενός πελάτη χωρίς να συνδέεστε με σχέση εργασίας ή έμμισθη εντολή;

2. Η εκπροσώπηση αυτή θα λάβει χώρα ενώπιον “θεσμικού φορέα” δηλαδή ενώπιον:

 • Πρωθυπουργoύ
 • Μέλους της Κυβέρνησης
 • Υφυπουργού
 • Βουλευτή
 • Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα
 • Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 • Πρoέδρου ή επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής
 • Διευθυντή, συνεργάτη ή ειδικού συμβούλου των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
 • Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη
 • Δημάρχου ή  Αντιδημάρχου

3. Η εκπροσώπηση αυτή αποβλέπει να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης, δηλαδή:

 • νόμο
 • προεδρικό διάταγμα,
 • υπουργική απόφαση,
 • άλλη κανονιστική διοικητική πράξη ή
 • εγκύκλιο

 

Εάν απαντήσατε ΝΑΙ και στις τρεις παραπάνω ερωτήσεις τότε ασκείτε δραστηριότητες επιρροής (lobbying) κατά την έννοια του ν. 4829/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επιρροής επισκεφθείτε την ενότητα  «Συχνές Ερωτήσεις»  και ανατρέξετε στον ν.4829/2021.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας:

Διεύθυνση: Πειραιώς 207 & Aλκίφρονος 92

Email: lobbying-support@aead.gr