Υποβολή ετήσιων δηλώσεων θεσμικών φορέων έως 28/6/2024

Η πλατφόρμα του Μητρώου Διαφάνειας θα είναι προσωρινά διαθέσιμη έως και τις 28/6/2024 για την υποβολή ετήσιων δηλώσεων θεσμικών φορέων.