Εκθέσεις

Κατά τη λήξη του έτους, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συντάσσει έκθεση με στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας και στην καταχώριση σχετικών πληροφοριών, η οποία υποβάλλεται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και δημοσιεύεται στο Μητρώο.

Οι ετήσιες εκθέσεις που αφορούν στο Μητρώο Διαφάνειας θα αναρτώνται κατά χρονολογική σειρά στην παρούσα ενότητα.