Ετήσιες δηλώσεις εκπροσώπων συμφερόντων

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.01.2024 έως και 31.01.2024 υποβάλλονται οι ετήσιες δηλώσεις των εκπροσώπων συμφερόντων που αναφέρονται στις δραστηριότητες επιρροής που ασκήθηκαν το έτος 2023 (01.01.2023-31.12.2023). Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης δραστηριοτήτων επιρροής, υποβάλλεται μηδενική δήλωση.
Η υποβολή της ετήσιας δήλωσης πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας: https://lobbying.aead.gr/